Kentucky Bourbon Trail Craft Tour - Mint Julep Cup - Courtesy KDA

Kentucky Bourbon Trail Craft Tour – Mint Julep Cup – Courtesy KDA