Maker's Mark Distillery - The Samuels House Circa 1820, Samuels Depot, Kentucky

Maker’s Mark Distillery – The Samuels House Circa 1820, Samuels Depot, Kentucky